Training & Consultant

TƯ VẤN ĐÀO TẠO

Với kinh nghiệp nhiều năm của mình, NEXTdigi tự tin là những người tiên phong trong lĩnh vực đào tạo về digital marketing và sẽ đồng hành với bạn trên con đường thành công sau này.

Bạn mong muốn cải thiện kỹ năng bản thân, của đội nhóm hay cả doanh nghiệp của mình?

Đào tạo và tư vấn chính là con đường đúng đắn dẫn đến thành công cho tổ chức.

NEXTdigi cung cấp các khóa đào tạo Training & Consultant dựa trên nền tảng kiến thức liên quan đến quản lý, vận hành và cách thức triển khai chiến dịch Marketing.

Chúng tôi giúp bạn

  • Đánh giá và làm rõ nhu cầu đào tạo ở cấp độ cá nhân và tổ chức.
  • Lấy kinh nghiệm của người tham gia làm điểm khởi đầu cho việc học và sử dụng thực tế doanh nghiệp làm định hướng phát triển.
  • Việc follow up học viên và doanh nghiệp thực hành trong 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hay thậm chí là cả năm để đảm bảo kết quả tốt nhất.

Các chương trình Training & Consultant thực chiến:

1. Facebook Marketing
2. Infusionsoft Marketing Automation
3. OmniChannel

"Phương pháp học tập này chính xác là những gì chúng ta cần"

Chúng tôi cam kết giúp các cá nhân và doanh nghiệp phát triển với hiệu suất cao nhất. Chúng tôi tin tưởng rằng thông qua đào tạo và huấn luyện, mỗi nhân viên và quản lý đều có thể trở thành tác nhân cho sự thay đổi mới trong tổ chức.