Public Relations Marketing Server

PR MARKETING

  • PR (Public Relations) Quan hệ công chúng chính là việc gửi thông điệp cụ thể về giá trị và hình ảnh của một thương hiệu ra bên ngoài. Điều này được thực hiện bằng cách đảm bảo vị trí thông tin trên các trang báo phổ biến, các ấn phẩm tạp chí hoặc các tin tức quảng cáo, khuyến mãi hay sự kiện.
  • NEXTdigi sẽ phác thảo một kế hoạch PR chi tiết và sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên ngành để xây dựng, duy trì và tăng nhận diện thương hiệu.

CÔNG THỨC ĐẶC BIỆT CỦA NEXTDIGI

Sáng tạo chiến lược

Chuyên gia của chúng tôi sẽ phân tích xem thương hiệu bạn đang ở đâu trong nhận thức khách hàng và đưa ra chiến lược cụ thể từ nơi bạn bắt đầu đến nơi bạn muốn đến.

Triển khai

Khi đã có chiến lược, chúng tôi sẽ bắt tay ngay vào việc tối ưu hóa tất cả các nền tảng, tăng lượng khách hàng trung thành và hướng tới các mục tiêu cụ thể của bạn.

Tăng trưởng

Cung cấp một chiến dịch thúc đẩy cụ thể để tăng trưởng lượng khách hàng và doanh thu như mục tiêu ban đầu.

CHIẾN LƯỢC MARKETING CẦN KẾT HỢP PR

Bạn đang cần tổ chức một sự kiện, ra mắt sản phẩm mới hay chỉ cần tăng nhận thức về thương hiệu trên Online hoặc Offline, PR Marketing có thể giúp bạn tạo nên sự nổi bật nhất định trong thị trường địa phương hoặc trên toàn thế giới.

Ngoài ra, PR cũng có thể thúc đẩy SEO khi các bài viết hoặc các trang web khác liên kết đến trang web của bạn. Tại NEXTdigi, chúng tôi làm việc với nhiều với truyền thông, đơn vị tổ chức các sự kiện và tạo nên các bài viết thúc đẩy SEO được viết về các chủ đề khác nhau.