Mautic Marketing Automation

MAUTIC

PHẦN MỀM EMAIL MARKETING AUTOMATION
Mautic là một nền tảng mã nguồn mở cung cấp khả năng Marketing Automation (tiếp thị tự động) giúp bạn tạo ra những chiến dịch marketing, gửi email, xây dựng landing page, thiết kế kịch bản marketing tự động có tính cá nhân hoá cao, đem lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Các tính năng hỗ trợ tự động cho marketing và chăm sóc khách hàng:

Tiếp thị theo nhu cầu

Tự động phân loại khách hàng theo các điều kiện đặt trước. Giúp gửi những nội dung đúng người, đúng thời điểm, phù hợp với từng nhu cầu của khách hàng.

Tiếp thị tự động theo kịch bản

Xây dựng các kịch bản tiếp thị, chăm sóc và nuôi dưỡng khách hàng một cách tự động
  • Định nghĩa các kịch bản chăm sóc và tiếp thị tương ứng với từng nhóm khách hàng
  • Tự động phân loại khách hàng khi thỏa điều kiện
  • Chấm điểm tiềm năng theo hành vi khách hàng
  • Tự động chuyển giao cho bộ phận sales chăm sóc khi thỏa điều kiện (tính năng đồng bộ với hệ thống CRM)

Cá nhân hóa nội dung Marketing

Nội dung email được cá nhân hóa theo từng khách hàng giúp tăng trải nghiệm người dùng và tỷ lệ chuyển đổi. Các nhóm khách hàng khác nhau sẽ có những nội dung khác nhau, đảm bảo nội dung gửi đến khách hàng là những nội dung mà khách hàng quan tâm.

Theo dõi hành vi khách hàng (web tracking)

Theo dõi hành vi khách hàng trên website như:
  • Thiết lập mã theo dõi gắn vào từng website
  • Theo dõi pages visit: những trang web mà khách hàng đã truy cập
  • Theo dõi download tài liệu: ghi nhận thông tin ai đã download tài liệu
  • Theo dõi submit form: biết được ai đã cung cấp thông tin thông qua các loại form trên website

Lead Scoring - chấm điểm tự động

  • Đồng bộ điểm tiềm năng về hệ thống CRM (ví dụ: mở mail +10 điểm, download tài liệu +10 điểm,…
  • Kết quả điểm tổng hợp có thể được đồng bộ về hệ thống CRM để đánh giá mức độ tiềm năng tổng quát hơn.

Marketing Automation Mautic làm được gì?

Marketing Automation Mautic cung cấp tính năng theo dõi chi tiết liên hệ. Cùng với công cụ chăm sóc tiếp xúc mạnh mẽ để giúp bạn tổ chức các chiến dịch tiếp thị của mình. Mautic tự động hóa quá trình tìm kiếm và nuôi dưỡng địa chỉ liên hệ thông qua các trang đích. Và các biểu mẫu, gửi email, tin nhắn văn bản, thông báo web. Theo dõi các phương tiện truyền thông mạng xã hội. Tích hợp với CRM của bạn và các hệ thống khác.

Điều gì làm cho Marketing Automation Mautic khác biệt?

Giao diện
Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, đầy đủ chức năng của một công cụ Email Marketing chuyên nghiệp như Email template, Landing page, Lead scoring...
Tích hợp
Có khả năng tích hợp với nhiều hệ thống, ví dụ như CRM để quản lý data đổ về từ các nguồn.
Dễ dàng cài đặt
Doanh nghiệp có thể tự cài đặt Mautic (đối với phiên bản mã nguồn mở) hoặc thuê dịch vụ cài đặt từ đơn vị chuyên nghiệp - nếu cần.
Tự động
Mautic cung cấp bộ công cụ Builder giúp người dùng xây dựng các kịch bản gởi email hoàn toàn TỰ ĐỘNG. Giúp tiết kiệm thời gian và chăm sóc khách hàng tự động. Đây là điểm khác biệt chính và có giá trị lớn mà MAUTIC mang lại cho đội ngũ tiếp thị của Doanh Nghiệp

Mautic Automation Marketing với NEXTdigi

NEXTdigi nắm rõ các công cụ và tạo nên các chiến dịch thành công cho khách hàng khi kết nối với Mautic. Nếu bạn chưa biết tích hợp Mautic với các nền tảng hiện tại hoặc chưa biết sử dụng “giỏ công nghệ” ra sao cho hệ thống Marketing, NEXTdigi sẵn sàng giúp đỡ bạn.