Influencer Marketing

INFLUENCER MARKETING

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng thông qua những người nổi tiếng trên truyền thông xã hội.
Cùng NEXTdigi cải thiện doanh số bán hàng với influencer Marketing.

Thu hút khách hàng tiềm năng thông qua người nổi tiếng có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn 72%.

Với sự gia tăng của nội dung trực tuyến, những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội là một trong những cách tốt nhất để đưa thương hiệu của bạn đến với khách hàng. Chúng tôi tạo các chiến dịch tiếp thị tập trung vào việc nhắm mục tiêu những người có ảnh hưởng chính, những người sẽ giới thiệu thương hiệu của bạn với khán giả của chính họ.

Nhóm của chúng tôi chuyên tạo mối liên hệ giữa thương hiệu của bạn và những người có ảnh hưởng phù hợp nhất với đối tượng khách hàng mà bạn đang nhắm mục tiêu đến. Chúng tôi tạo ra các kết nối với những người có ảnh hưởng, đảm bảo rằng khán giả sẽ dễ dàng tiếp nhận sự chứng thực nhất và có nhiều khả năng tương tác với thương hiệu của bạn hơn.

NHẮM ĐẾN CÁC KEY INFLUENCER

ĐỂ TIẾP CẬN ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

Chúng tôi mang thông điệp của bạn đến những người có ảnh hưởng bằng cách cung cấp một kênh giao tiếp cởi mở giữa họ và thương hiệu của bạn. Chúng tôi có một số cách tiếp cận và chiến lược để đảm bảo kết nối hiệu quả với người có ảnh hưởng dựa trên loại nội dung họ tạo và thông điệp tiếp thị của bạn.

Chúng tôi xây dựng các chiến dịch tiếp thị Influencer để nhắm mục tiêu đến khách hàng của bạn.

Các chiến dịch của chúng tôi nhắm mục tiêu đến những người có ảnh hưởng mà khách hàng của bạn tin tưởng, dẫn đến tăng khả năng tạo khách hàng tiềm năng và chuyển đổi.
Phân tích khách hàng
Ưu tiên của chúng tôi là tạo kết nối tích cực với các Influencer, những người có thể có tác động lớn nhất đến thương hiệu của bạn.
Phân tích người ảnh hưởng
Nâng cao sự công nhận thương hiệu của bạn bằng cách quảng bá thương hiệu đến những đối tượng lớn quan tâm đến nội dung trực tuyến hoặc đặc thù.
Giao tiếp
Có được sự theo dõi trên mạng xã hội bằng cách tạo ra các tương tác giữa thương hiệu của bạn, những nhân vật quan trọng trong thương hiệu của bạn và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội.
Bênh vực thương hiệu
Đảm bảo thông tin kết nối trực tuyến của bạn tạo nên khách hàng tiềm năng và chuyển đổi khách hàng tiềm năng.
Tương tác
Chúng tôi kết nối với các blog trực tuyến phổ biến và các kênh nội dung độc lập để đóng góp vào nỗ lực của họ với việc củng cố thương hiệu một cách tích cực.
Báo cáo kịp thời
Chúng tôi luôn theo dõi nhiều người sáng tạo nội dung trực tuyến khác nhau để tìm thêm kênh và nhắm mục tiêu và xác định những Influencer đang phát triển.