Email Marketing

EMAIL MARKETING

Quảng cáo thương hiệu & phát triển doanh nghiệp của bạn bằng các chiến dịch Email Marketing chuyên nghiệp đến từ NEXTdigi.

Tính Năng Vượt Trội – Nỗ Lực Tối Thiểu

Marketing qua email chuyên nghiệp chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.

Thiết kế chiến dịch hiệu quả

NEXTdigi sẽ cùng bạn thống nhất các nội dung và chiến dịch cụ thể để xây dựng hệ thống Email Marketing. Thông điệp email của bạn dù hay hấp dẫn đến mức độ nào thì thành công quyết định ở chỗ email đó có vào Inbox khách hàng hay không. Và NEXTdigi cam kết được điều này.

Phân loại thông minh

Chúng tôi tương tác với khách hàng của bạn một cách hiệu quả bằng cách phân loại khách hàng ngay từ ban đầu bằng các chiến dịch riêng biệt. Cải thiện chuyển đổi hoặc doanh số của bạn bằng cách điều chỉnh nội dung với chính xác những gì khách hàng cần.

Tối ưu hóa thời gian gửi

Hệ thống được kết nối với CRM của chúng tôi sẽ tối đa hóa sự tương tác của bạn bằng cách gửi email vào thời điểm hoàn hảo.

Báo cáo thời gian thực

NEXTdigi theo dõi các chiến dịch của bạn đang hoạt động như thế nào và đưa ra tư vấn thông minh cho các chiến dịch trong tương lai.